طراحي وب سايت خبري

خبرنامه چيست؟

ابزاري براي اطلاع رساني به مخاطبان خاص با علايق مشترك درباره رويدادها، گزارش ها يا اخبار مرتبط با يك موضوع يا حوزه سازماني است. يك نشريه داخلي، بولتن سازماني، مجله دوره اي يا حتي يك اطلاعيه خبري در سازمان، خبرنامه به شمار مي رود.
از زمان رواج نشر روميزي در دهه ١٩٨٠ تاكنون هزاران نوع خبرنامه تهيه و چاپ شده است. با ظهور اينترنت، نوع جديدي از خبر نامه ها با عنوان خبرنامه الكترونيك ايجاد شد. اين خبرنامه ها به دليل رايگان بودن، يكي از امكانات جذاب وب سايت هاي سازمان ها و شركت هاست و باعث تعامل بين روابط عمومي با مخاطبان و مشتريان مي شود. براي كارآيي و تاثيرگذاري خبرنامه ها، روش هاي متفاوتي وجود دارد و از فناوري هاي مختلف استفاده مي شود. در ادامه گزارش تكنيك هاي طراحي و ارسال خبرنامه الكترونيك تشريح و نرم افزارهاي موجود در اين زمينه معرفي شده است.
از ديگر محورهاي اين گزارش مي توان به فرآيند توليد و ارسال خبرنامه الكترونيك، نقش خبرنامه الكترونيك در كمك به بازاريابي الكترونيك، نقش خبرنامه الكترونيك در جذب مخاطبان و مشتريان، نحوه توليد و انتشار خبرنامه الكترونيك، اشاره كرد.

انواع خبرنامه به لحاظ محتوا

وجود يك منبع ارتباطي و اطلاع رساني در نهاد روابط عمومي و ايجاد بستر مناسب در قالب به كارگيري ابزار صحيح به نام خبرنامه، در واقع يك نياز و ضرورت در مديريت محسوب مي شود. البته آن چه در برقراري ارتباط و اطلاع رساني مهم و اساسي تلقي مي شود، وجود يك رابطه منطقي بين شكل و محتواست و اگر صرفا خبرنامه به عنوان يك ابزار ارتباط جمعي در امر آموزش، آگاه سازي، شفاف سازي و ارتقا بخشي دانسته ها و اطلاعات نتواند به درستي نقش خود را ايفا كند، اين امر موجب اتلاف وقت و هدر رفتن سرمايه خواهد شد.

خبرنامه ها به لحاظ محتوايي مي تواند شامل اين موارد باشد:

١ -خبرنامه يا گزارش هاي كاري كه به عنوان ابزار ارتباط داخلي يك سازمان، اطلاعات مربوط به اعضاي سازمان را منتشر مي كند.

٢ – نشريه يك سازمان غير انتفاعي يا سياسي كه خوانندگان خود را به يك اقدام خاص ترغيب مي كند .

٣ – نشريه اي كه به عنوان ابزار تبليغاتي روابط عمومي يك سازمان تهيه مي شود .

۴ – خبرنامه اي كه مبتني بر مقاله است و اطلاعاتي را درباره يك موضوع خاص به گروهي از مخاطبان ارائه مي دهد.

۵ – خبرنامه اي كه حاوي دعوت نامه براي اشخاص يا خبرنگاران براي حضور در يك نشست يا همايش است.

گام هاي اساسي در نوشتن خبرنامه

اگر بتوانيد يك نامه يا يادداشت براي شخصي بنويسيد، مي توانيد خبرنامه هم بنويسيد. حتي از اين هم ساده تر است. اگر بتوانيد با كلام، مقصود خود را برسانيد، مي توانيد خبرنامه خود را تهيه كنيد. بايد مطمئن باشيد كه مطالب ارزشمندي را در خبرنامه خود قرار مي دهيد. بنابراين تحقيق و بررسي كنيد و براي به دست آوردن محتواي خبرنامه وقت بگذاريد. اگر مطالب همه شماره ها غني باشد، مشتركان كم كم به خبرنامه شما اعتماد مي كنند.

تهيه يك الگو براي خبرنامه

هر نشريه اي بخش هاي ثابتي دارد كه در هر شماره ارائه مي شود. بخش هاي ثابت خبرنامه ها شامل سرعنوان و نام، نوع حروفچيني، سرصفحه و فهرست مطالب، شماره پياپي، تاريخ، سرستون ها، لگوها، كليشه ها و شناسنامه خبرنامه است. معمولا در نشر روميزي، نخست يك الگوي كامل از نشريه را در رايانه تعريف مي كنند تا بدين ترتيب صفحه آرايي شماره هاي بعدي راحت تر باشد.
اين الگو ساختار و كاركرد بولتن را مشخص مي كند. هرگاه الگو را در اختيار داشته باشيد، به آساني مي توانيد نسخه هاي مشابهي از آن تهيه كنيد.

خبرنامه الكترونيك

خبرنامه الكترونيك همان خبرنامه معمولي است كه از طريق ابزار و فناوري هاي الكترونيكي و اينترنتي طراحي، توليد و ارسال مي شود. تمام خبرنامه هاي الكترونيك داراي اين ويژگي ها است:

١ – دريافت خبرنامه ها از طريق پست الكترونيكي افراد صورت مي گيرد.

٢- فرستنده محتوايي را آماده مي كند و آن را در قالب از پيش تعيين شده اي براي گروه بزرگي از افراد، شركت ها يا سازمان ها ارسال مي كند.

٣- براي ارسال خبرنامه يا از پست الكترونيك فرستنده يا از سيستم نرم افزاري وب سايت او استفاده مي شود.

ملاحظات و ضرورت هاي راه اندازي خبرنامه الكترونيك

خبرنامه الكترونيك باعث ارتباط طولاني مدت با مشتري و ايجاد حس وفاداري او به سازمان يا شركت خواهد شد. هر خبرنامه، قبل از هر چيز ارتباط سازمان با مشتري را محكم تر مي كند. هزينه به دست آوردن مشتري جديد ۵ برابر هزينه نگه داشتن مشتريان سابق است.
خبرنامه الكترونيك، تلاش هاي شركت ها را در امر تجارت قوت مي بخشد. وجود خبرنامه نه تنها منافاتي با داشتن وب سايت، تبليغات يا مسائل ديگر تجاري ندارد، بلكه باعث تقويت آن ها مي شود. خبرنامه با ايجاد پالس هاي منظم در واقع مانند قلب تجارت شركت عمل و ديگر تلاش ها را به يكديگر متصل كرده و نتايجي سريع و قابل محاسبه دارد متوليان تبليغات و سرمايه گذاران در اين زمينه همگي به دنبال معيارهايي هستند كه بتوانند تاثيرات تبليغات خود را محاسبه كنند. اما تكنيك هاي اينترنتي كاملا قابل پي گيري است. به طور مثال: بعد از ارسال هر خبرنامه، مي توان به آساني تعداد اشخاصي كه خبرنامه را باز كرده اند يا نام اشخاصي كه روي لينك خاصي كليك كرده اند، بررسي كرد. در واقع معيارهاي اينترنتي در هر لحظه قابل محاسبه است.

تبديل خبرنامه چاپي به الكترونيك

خبرنامه هاي موجود چاپي سازمان را مي توان در سريع ترين زمان ممكن به نسخه الكترونيك تبديل و آن را به سرعت به ده ها هزار نفر در سراسر جهان ارسال كرد.مهم ترين منفعتي كه در تبديل نشريات چاپي به نسخه الكترونيكي وجود دارد، صرفه جويي در زمان و هزينه چاپ و ارسال آن مي باشد.

مزيت هاي خبرنامه الكترونيك

از مزيت هاي خبرنامه هاي الكترونيك اين است كه به حفظ محيط زيست كمك خواهد كرد و استفاده از كاغذ را تا حد بسيار زيادي كاهش خواهد داد. از ديگر مواردي كه جزو مهم ترين مزاياي مجلات الكترونيك است مي توان به اطلاع رساني لحظه اي، دسترسي سريع به اطلاعات، كاهش حجم نامه هاي اداري و بايگاني، پايين آوردن هزينه ها (چاپ و انتشار، برگزاري نمايشگاه) و همچنين فراگير و فرامرز بودن آن اشاره كرد.

بازاريابي الكترونيك

ارتباط مستمر با مخاطبان، بازديدكنندگان و مشتريان بالقوه يا اعضاي يك گروه يا انجمن و نيز اعضاي يك سايت اينترنتي، با استفاده از امكانات و تسهيلات و خدمات مبتني بر اينترنت يك نوع بازاريابي اينترنتي به شمار مي رود.
بازديدكنندگان و مخاطبان سايت هاي اينترنتي، هر روز با سايت هاي متعدد و بسياري در حال تعامل هستند و يا تنها از آن ها بازديد مي كنند؛ به همين لحاظ، از آنجا كه به دنبال جست وجوي اطلاعات موثق و مفيد هستند و از سوي ديگر در كارشان« عجله» دارند، فراموش كردن محتوا و آدرس (URL) سايت ها و در عين حال مراجعه نكردن در دفعات بعدي به آن ها امري طبيعي است.

ارتباط تعاملي خبرنامه هاي الكترونيك با وب سايت سازماني

چگونه مي توان كاري كرد كه بازديد كنندگان سايت بار ديگر به آن سايت بازگردند؟ پاسخ اين است: خبرنامه هاي الكترونيك براي ارتباط دائمي با مخاطبان بالقوه يا بالفعل سايت، طراحي و پياده سازي، ارسال و مديريت مي شوند. خبرنامه هاي الكترونيكي به عنوان يكي از پرطرفدارترين، قوي ترين و سودمندترين ابزارهاي بازاريابي از طريق اينترنت شناخته مي شود و بسياري از شركت ها و موسسه هاي بزرگ خارجي از آن به خوبي استفاده مي كنند و بسياري از كاربران اينترنتي نيز از دريافت آنها خشنودند.نامه هاي الكترونيك در سريع ترين زمان ممكن اطلاعات سازماني را به دست مخاطبان مي رساند.

فايده خبرنامه الكترونيك چيست؟

كمترين فايده آن اين است كه مخاطب قدرت انتخاب در نوع اطلاعات دريافتي را دارد. يعني اين مخاطب است كه به ميل خود در يك خبرنامه عضو مي شود و اطلاعات دريافت مي كند. اين اطلاعات در صندوق پستي او وارد مي شود و سر فرصت آن ها را مطالعه خواهد كرد.

چگونه خبرنامه الكترونيك توليد و منتشر كنيم؟

بحث طراحي، تهيه و تنظيم، ارسال و مديريت «خبرنامه هاي الكترونيكي» ريزه كاري ها و نكات فني زيادي دارد و در مورد آن بايد از همان ابتدا با دانش و آگاهي كافي، گام هاي عملي برداشت. سيستم ارسال خبرنامه در CMS و كنترل پانل هاستينگ بسياري از وب سايت هاي جديد وجود دارد. در غير اين صورت برنامه نرم افزاري آن بايد نوشته و به عنوان يك تكه كد جديد به قالب سايت سازماني اضافه شود. براي توليد يك خبرنامه الكترونيك بسته به موضوع و قالب آن، مي توان از نرم افزارهاي فتوشاپ، كورل، فلش، دايركتور يا حتي مجموعه هاي آفيس و آدوب استفاده كرد. راه ديگر، توليد خبرنامه در قالب نشريه الكترونيك و ارسال آن به صورت دوره اي به مخاطبان است. اين امر مي تواند از طريق ايميل يا سيستم ارسال خبرنامه سرور وب سايت سازمان انجام شود.
توليد خبرنامه در قالب اطلاعيه خبري نيز از ديگر روش هاي مرسوم است. همچنين امكان توليد خبرنامه در قالب لينك به مطالب سايت و توليد خبرنامه به شكل كارهاي گرافيكي با نرم افزار هاي مختلف ميسراست.

فرآيندهاي توليد و ارسال خبرنامه الكترونيك

٣بخش اصلي در فرآيند توليد و ارسال خبرنامه وجود دارد:

١-محتوا:

شامل محتواي درون خبرنامه است و مي تواند حاوي خبر، مقاله، لينك، عكس، نشريه، دعوت نامه، اطلاعيه يا هر محتواي ديگر باشد.

٢- قالب:

خبرنامه مانند مجلات و نشريات ديگر بايد ظاهر يكساني داشته باشد. ويژگي هايي مانند فونت، عكس هاي گرافيكي، بخش بندي، تيترها، لينك ها و طبقه بندي مطالب نبايد در نسخه هاي مختلف تغيير زيادي كند.

٣ – مديريت ارسال:

هنگامي كه بخش هاي محتوا و قالب خبرنامه ايجاد شد، خبرنامه بايد براي مشتركان يا مشتريان يا گروهي از افراد كه اسامي آن ها در فهرست از پيش تعيين شده اي قرار دارد، ارسال شود.
براي برقراري ارتباط موثر با مخاطبان و مشتريان، وجود سيستم خبرنامه الكترونيك در بخش روابط عمومي يك سايت يا وبلاگ بسيار ضروري است؛ اين بخش در سيستم مووبل تايپ (يكي از نرم افزارهاي پركاربرد متن باز محبوب ايرانيان) نيز پيش بيني و قرار داده شده است.

عوامل موفقيت خبرنامه هاي الكترونيك

وب سايت به تنهايي نمي تواند بازديدكنندگان را به مشتري تبديل كند. بيشتر ملاقات كنندگان سايت به راحتي از كنار آن مي گذرند و بدون آن كه با شما تماس بگيرند، از آن خارج مي شوند و شما يك مشتري را از دست مي دهيد. خبرنامه در واقع وسيله اي است كه براي شما اعتبار و اعتماد جلب مي كند و از همه مهم تر شما را هميشه در ذهن آنها نگه مي دارد.راهكارهاي زير از اساسي ترين عوامل موفقيت خبرنامه هاست:سعي كنيد در صدر ذهن آن ها باشيد. سعي كنيد مطالب مناسب و مورد علاقه آن ها باشد. با لحني صميمانه و خودماني با آن ها صحبت كنيد. خلاصه بگوييد؛ جذاب و متفاوت باشيد. روي خوانندگان تمركز كنيد. يك نمونه از خبرنامه در اختيار خواننده بگذاريد. محتواي تبليغاتي را محدود كنيد. زمان بندي را رعايت كنيد.

منبع


برچسب: خبرنامه چيست؟،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۹ شهريور ۱۳۹۷ساعت: ۱۱:۲۸:۰۹ توسط:حسينيان موضوع:

طراحي اپليكيشن چيست؟ دليل اهميت اپليكيشن ها چيست؟

در ابتدا بايد بدانيم اپليكشن چيست و به چه معناست، سپس به بررسي طراحي اپليكيشن و چيستي آن بپردازيم. اپليكيشن ها در واقع نرم افزارهاي مربوط به گوشي هاي هوشمند هستند. درست مانند نرم افزارهاي مربوط به كامپيوتر و ويندوز!!! به تمام مراحل طراحي گرافيكي، نوشتن كد تا اولين نسخه براي تست، طراحي اپليكيشن مي گويند. حال مي خواهيم با دلايل طراحي اپليكيشن ها و مراحل طراحي اپليكيشن بيشتر آشنا شويم. تا پايان مقاله ما را همراهي كنيد.

اهميت بالاي طراحي اپليكيشن

به دليل اينكه استفاده از گوشي هاي هوشمند بسيار رواج يافته و امروزه تقريبا دست هر فردي و يا در هر خانواده اي يك گوشي هوشمند يافت مي شود، بازار اپليكيشن ها و طراحي اپليكيشن هاي موبايل بسيار داغ است. و پيش بيني مي شود در آينده استفاده از اپليكيشن ها بيشتر از چيزي كه اكنون شاهد آن هستيم خواهد بود. باتوجه به اين مطلب شما اگر كسب و كاري داريد و به فكر پيشرفت كسب و كارتان هستيد بايد به طراحي اپليكيشن توجه كنيد. با ساختن يك اپليكيشن شما يك گام بزرگ به سوي موفقيت برداشته ايد و مي توانيد آينده خود را تضمين كنيد.

طراحي اپليكيشن چيست؟

چند كسب و كار را مي شناسيد كه براي خود دست به طراحي اپليكيشن زده باشند؟ قطعا تعداد اندكي. پس چرا شما جزء اين محدود كسب وكارها نباشيد. در آينده اي نه چندان دور اكثر كسب وكارها مجبور مي شوند براي پيشرفت و جلب رضايت مشتريان به طراحي اپليكيشن روي آورند. پس شما زود تر از اين همه اينكار را بكنيد، زماني كه رقيبي وجود ندارد به راحتي مي توانيد موفق شويد.

مراحل طراحي يك اپليكيشن

طراحي اپليكيشن نيز يك پروسه زمان­بر و سخت است. به خصوص اگر قرار باشد اپليكيشن براي هر دو سيستم عامل اندرويد وios  طراحي شود. در ابتدا مدير كسب و كار بايد بداند دقيقا چه چيزي مي خواهد. بايد نياز مشتريانش را بشناسد. بداند با توجه به اين نيازها چه خدماتي و با چه كيفيتي مي خواهد ارائه دهد. حتي يك طرح ظاهري اوليه در ذهن خود داشته باشد.

در مرحله بايد بهترين شركت طراحي اپليكيشن را انتخاب كند. مي توان گفت سخت ترين قسمت كار همين انتخاب است. براي شناخت يك شركت طراحي اپليكيشن حرفه اي و تجربه و تخصص تيم آن كافيست نمونه كارهاي شركت مشاهده شود. پس از انتخاب شركت با مشورت با تيم طراحي اپليكيشن بايد به يك طرح نهايي و مطلوب رسيد.

از اين مرحله به بعد وظايف بر دوش شركت و تيم طراحي اپليكيشن است. اين افراد با تخصص خود بايد بتوانند يك اپليكيشن با ظاهري ساده و كاربرپسند طراحي كند كه تمامي انتظارات كسب و كار و مشتريانش را برآورده كند.

در مرحله بعدي اپليكيشن طراحي و ساخته مي شود. حال بايد اپليكيشن توسط افراد مختلفي تست شود تا احيانا اگر مشكل يا باگي داشت قبل از انتشار برطرف شود. و در انتها اپليكيشن منتشر خواهد شد.

منبع: طراحي اپليكيشن موبايل نوپرداز https://nopardazco.com/blog/app-development/276-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%A7%D9%BE%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D8%B4%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%BE%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D8%B4%D9%86-%D9%87%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ساعت: ۱۲:۲۶:۲۹ توسط:حسينيان موضوع:

طراحي سايت استان تهران

با توجه به پيشرفت روز افزون اينترنت در كشورمان شاهد گسترش طراحي وب سايت ها و اپليكيشن هاي موبايل مختلف هستيم. طراحي سايت در استان تهران به دليل وجود كسب و كار هاي وابسته به دنياي اينترنت از ملزومات اغلب كسب و كار ها به حساب مي آيد. اگر قصد رشد و افزايش فروش كسب و كار خود را داريد پيشنهاد ما اين است كه همين امروز نسب به طراحي يك سايت حرفه اي اقدام نماييد.

شركت نوپرداز ارائه دهنده خدمات طراحي سايت تهران آماده دريافت ايده و طرح شما و پياده سازي آن به بهترين شكل ممكن مي باشد. ما تلاش داريم تا با بهره گيري از جديدترين متد هاي روز دنيا در زمينه طراحي سايت بهترين خدمات را به همشهريان عزيز در استان تهران ارائه دهيم. جهت مشاهده نمونه كار هاي متنوع شركت نوپرداز و همچنين بررسي محصولات مي توانيد به بخش مربوطه مراجعه نماييد.

اما در شهر تهران چه زمينه هاي اقتصادي براي فعاليت در فضاي مجازي و سايت ها وجود دارد؟ در ادامه به معرفي استان تهران و شغل طراحي سايت در تهران مي پردازيم. 

سفارش طراحي سايت حرفه اي در تهران

شما مي توانيد پس از تهيه جزئيات كامل از پروژه خود نسبت به سفارش طراحي سايت اقدام نماييد و در صورت وجود هر گونه ابهام در اين زمينه با متخصصان شركت نوپرداز تماس برقرار نماييد.  قطعا اين افراد براي هر چه حرفه اي تر پياده شدن پروژه شما راه كار هايي را به شما ارائه مي دهند. متاسفانه بسياري از افراد با مراجعه به شركت هاي نامعتبر و سفارش طراحي سايت حرفه اي مشكلات جبران ناپذيري را براي كسب و كار خود ايجاد نموده اند.

استفاده از جديد ترين تكنيك هاي روز دنيا در زمينه طراحي سايت يكي از روش هاي مخصوص ما براي كسب رضايت مشتريان مي باشد. شركت نوپرداز آماده ارائه خدمات طراحي سايت به مشتريان عزيز در شهر تهران مي باشد.

وضعيت اقتصادي استان تهران

تهران به عنوان مهم ترين شهر اقتصادي كشور محسوب مي شود. قيمت زمين ها در برخي مناطق اين استان بسيار بالا بوده و جزء گران قيمت ترين زمين هاي دنيا نيز به حساب مي آيد. تهران به دليل اين كه پايتخت ايران است زودتر از شهر هاي ديگر با معماري مدرن جهان آشنا گرديد و از اين نظر نيز پيشرفت زيادي داشته است. در اين استان كاخ هاي متعددي وجود دارند كه اغلب آن ها در زمان قاجار و ناصرالدين شاه ساخته شده اند. در استان تهران شركت هاي بزرگي در زمينه هاي مختلف در حال فعاليت هستند و زمينه كاري براي شاغلان در رشته هاي مختلف از جمله IT در اين شهر بسيار مناسب مي باشد.

https://nopardazco.com/blog/web-developer/85-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86


برچسب: طراحي سايت استان تهران،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ساعت: ۱۲:۲۵:۰۱ توسط:حسينيان موضوع:

ساب دامين چيست؟ آيا ثبت ساب دامين در گوگل وبمستر ضروري است؟

مدتي پيش سوال جالبي درباره ثبت ساب دامين از من پرسيده شد كه تصميم گرفتم در اين مقاله به آن پاسخ بدهم. پاسخ ساده اين است كه بله چون گوگل با ساب دامين سايت شما مانند يك دامنه جديد برخورد خواهد كرد و حتي نياز به ايجاد نقشه سايت جديد است. و به همين جهت نياز دارد تا به موضوع سايت جديد شما پي ببرد.

براي ثبت سايت يا ساب دامين خود در گوگل وبمستر به آموزش زير مراجعه كنيد.

آموزش ثبت سايت در گوگل وبمستر

اما در ادامه به مباحث جامع تري در اين مورد خواهيم پرداخت:

ساب دامين چيست؟

يك ساب دامين يك بخش اضافه شده به دامنه اصلي سايت شما است. ساب دامين ها براي سازماندهي و حركت بهتر به بخش هاي مختلف وب سايت شما ايجاد مي شوند. شما مي توانيد از چنديد ساب دامين در وب سايت خود استفاده كنيد.

مانند مثال : blog.yourwebsite.com

در اين مثال blog يك ساب دامين از دامنه اصلي (yourwebsite) است. و (.com) نيز يك دامنه سطح بالا (TLD) محسوب مي شود. 

دلايل استفاده از ساب دامين چيست؟

دلايل زيادي براي استفاده از ساب دامين ها وجود دارند كه در ادامه به بررسي چند مورد مهم مي پردازيم:

 • شايع ترين مورد استفاده از يك ساب دامين تست و راه اندازي يك وب سايت است. اغلب توسعه دهندگان وب، سايت پيشنهادي خود را در يك زير دامنه ايجاد مي كنند و پس از طي مراحل و رفع ايرادات آن را به دامنه اصلي منتقل مي نمايند.
 • همچنين شما مي توانيد از ساب دامين ها براي كاربران خاصي كه به وب سايت شما مي آيند استفاده نماييد. وب سايت هايي مانند blogger.com از اين طريق امكانات سفارشي شده اي را به مخاطبان خود ارائه مي دهند.
 • همچنين وب سايت هاي بسياري هستند كه از ساب دامين ها براي نمايش نسخه موبايل وب سايت خود استفاده كرده اند. اين كار در واقع بعنوان جايگزيني براي نسخه ريسپانسيو سايت شما خواهد بود.

نكته: به خاطر داشته باشيد كه ساب دامين ها در سازماندهي محتوا وب سايت شما بسياري نقش موثري دارند.

ساب دامين سايت شما تاثيري در سئو سايت شما نخواهد داشت. پس توصيه مي كنيم اگر نسبت به اين قضيه شك داريد همه چيز را در همان دامنه نگه داريد و از استفاده از زير دامنه براي سايت هاي عمومي اجتناب كنيد.

از ساب دامين استفاده كنيم يا ساب دايركتوري؟

همانطور كه در ابتدا گفتم چون ساب دامين به طور مجزا به گوگل معرفي مي شود پس نمي تواند به وضعيت سئو داخلي وب سايت شما به طور مستقيم كمك كند و فقط براي سازماندهي بهتر مورد استفاده قرار مي گيرند. اما اگر سئو وب سايت شما برايتان اهميت دارد بهتر است از ساب دايركتوري ها استفاده كنيد. شما با استفاده از ساب دايركتوري ها شما وب سايت هايي مختلف در زير شاخه اي از دامنه اصلي خود ايجاد خواهيد نمود. 

براي اين كه بهتر متوجه اين موضوع شويد به تصوير زير دقت كنيد

ساب دامين چيست

چگونه ساب دامين را از گوگل وبمستر حذف كنيم؟

متاسفانه انجام اين كار خيلي هم آسان نيست. چون گوگل دامنه و ساب دامين هاي شما را به صورت كاملا جداگانه پردازش مي كند. 

براي اينكه هر يك از اين زيردامنه ها را از جستجوي Google حذف كنيد، ابتدا بايد آنها را در گوگل وبمستر بررسي كنيد و سپس آنها را به صورت جداگانه حذف كنيد. همچنين شما بايد اطمينان حاصل كنيد كه هر فايل robots.txt ساب دامين به طور كامل زيردامنه هاي مربوط به خود را disallow كرده است.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۲ شهريور ۱۳۹۷ساعت: ۰۸:۲۴:۲۶ توسط:حسينيان موضوع:

طراحي سايت سئو شده

طراحي سايت سئو شده با توجه به ساختار برنامه نويسي وب سايت شما توسط شركت نوپرداز انجام مي گرد. جهت ثبت سفارش و يا دريافت مشاوره تماس بگيريد.

سئو و بهينه سازي سايت!!! يكي از مهمترين عوامل در طراحي يك سايت همين سئو وب سايت است. با سئو سايت شما مي توانيد جايگاه هاي برتر گوگل و صفحات اول را از آن خود كنيد. و در اين صورت است كه به موفقيتي چشمگير مي رسيد. سئو سايت مهمترين بخش از طراحي و مديريت يك سايت مي باشد. آيا هدف ما از طراحي سايت چيزي جز جذب مشتري و جلب رضايت اوست؟ حال اگر سايت شما در صفحات اول نباشد طراحي سايت بيهوده است چون بازديد از سايت بسيار كم است.

پس بايد به طراحي سايت سئو شده بسيار اهميت دهيد. در ادامه با همراه باشيد تا درباره ي مفاهيم سئو و اهميت طراحي سايت سئو شده با شما صحبت كنيم.

منظور از طراحي سايت سئو شده چيست؟

در ابتدا بايد بدانيم منظور از سئو سايت چيست؟ سئو سايت روش ها و عملياتي در محتواگذاري و حتي طراحي سايت است كه باعث مي شود سايت شما در صفحات اول گوگل قرار بگيرد. حال منظورمان از طراحي سايت سئو شده چيست؟

از ابتداي طراحي يك سايت از طراحي گرافيكي گرفته تا شيوه ي كد زدن مي توانيم سئو سايت را در نظر گرفته و اعمال كنيم. يعني معماري سايت به صورت سئو شده طراحي شود. در اين صورت سرعت بارگذاري سايت نيز بسيار بالا خواهد رفت. همچنين بايد به طراحي واكنشگرا و منطبق با گوشي سايت نيز توجه كنيم. مي پرسيد اين عامل چه تأثيري در سئو دارد؟ امروزه بيشتر كاربران با گوشي هاي موبايل خود از سايت ها بازديد مي كنند. حال تصور كنيد سايتي رسپانسيو طراحي نشده باشد، در اين صورت كاربر در بازديد از سايت با گوشي اذيت شده و به سرعت از سايت خارج مي شود. اين خارج شدن سريع كاربر از سايت روي سئو سايت تأثير منفي دارد.

پس از طراحي سايت و اعمال تمامي نكات و اصول براي طراحي سايت سئو شده، بايد در محتوا گذاري و توليد مطالب دقت كنيد. شما بايد با اصول سئو خارجي آشنا باشيد. نوشتن محتواي يونيك و كاربردي، توجه به سئوي تصاوير و ويدئو، برچسب ها و كلمات كليدي و لينك هاي داخلي و خارجي از جمله اصول سئو هستند كه بايد پس از طراحي سايت نيز رعايت شود. و البته بهتر است اين وظايف به عهده يك متخصص سئو سپرده شود تا با تغيير الگوريتم هاي اصلي گوگل مشكلي براي سايت پيش نيايد.

طراحي سايت سئو شده

اميدواريم كه با مفهوم سئو و طراحي سايت سئو شده آشنا شده باشيد. اما اگر نيازمند اطلاعات بيشتري درباره ي سئو و اهميت آن هستيد، مي توانيد ساير مقالات وب سايت نوپرداز در زمينه سئو و بهينه سازي سايت را مطالعه كنيد.


برچسب: طراحي سايت سئو شده،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۲ شهريور ۱۳۹۷ساعت: ۰۸:۲۳:۴۰ توسط:حسينيان موضوع:

طراحي اپليكيشن

خدمات پشتيباني طراحي اپليكيشن موبايل شركت نوپرداز به صورتي كاملا حرفه اي بوده و مطابق با بند هاي ذكر شده در قرارداد انجام مي گردد. ارائه با كيفيت ترين خدمات پشتيباني يكي از اصولي است كه در شركت نوپرداز به آن توجه خاصي مي شود. پشتياني به صورت يك سال رايگان بوده و متخصصان برنامه نويسي شركت جهت كسب رضايت مشتريان گرامي در سريع ترين زمان ممكن تغييرات و نياز هاي كاربران را انجام خواهند داد. 

همچنين انتشار اپليكيشن توليد شده در ماركت هاي مختلف به صورت رايگان انجام خواهد شد و مشتريان هزينه اي از اين بابت پرداخت نخواهند كرد. در صورت بروز هر گونه مشكل برنامه نويسي در اپليكيشن منتشر شده تيم برنامه نويسي شركت موظف است در سريع ترين زمان ممكن نسبت به برطرف نمودن نقص فني وارد عمل شود. 

همچنين شما مي توانيد قبل از شروع به طراحي اپليكيشن با متخصصان شركت در اين زمينه صحبت كنيد و راه كار هاي آن ها را براي بازخورد بهتر اپليكيشن مورد نظر دريافت نماييد. در تمام اين مراحل تيم طراحي اپليكيشن موبايل نوپرداز در كنار شما خواهد بود و در مسير دست يابي شما به اهداف مورد نظرتان شما را همراهي خواهد كرد. شما مي توانيد براي كسب اطلاعات و نياز سنجي اپليكيشن مورد نظر خود با ما تماس حاصل فرماييد.

دلايل موفقيت اپليكيشن هاي موبايل چيست؟

امروزه سرمايه گذاري در زمينه طراحي اپليكيشن موبايل به يكي از بهترين روش هاي سرمايه گذاري در ايران شناخته شده است. البته در بسياري از مواقع به دليل نداشتن اطلاعات درست در زمينه طراحي اپليكيشن هاي موبايل اين سرمايه گذاري به نتيجه مطلوبي ختم نمي گردد. اما سوالاتي وجود دارند كه بايد پاسخ آن ها را يافت. چه عواملي باعث موفقيت يك اپليكيشن موبايلي مي شود؟ 

در واقع دليل اصلي موفقيت اپليكيشن هاي موبايل، استراتژي به كار رفته در چرخه توليد آن ها مي باشد. استفاده از متخصصان و برنامه نويسان حرفه اي و با سابقه، قيمت گذاري مناسب و به صورت رقابتي، انجام تبليغات درست از جمله مهم ترين فاكتور هايي هستند كه در روند توليد يك اپليكيشن موبايل تاثيرات به سزايي دارند. به عنوان برترين اپليكيشن هاي دنيا در سال 2017 مي توان به ۱Weather، Applock اشاره داشت. در بين اپليكيشن هاي ايراني هم مي توان اپليكيشن هاي ديوار، باد صبا، جعبه ابزار، آپارات و تلگرام فارسي را به عنوان برترين ها برگزيد.

طراحي اپليكيشن فروشگاه اينترنتي حرفه اي

با گسترش روز افزون فروشگاه هاي اينترنتي و تمايل بيشتر مردم براي خريد نمودن از آن ها، اغلب كسب و كار ها به سمت طراحي و ساخت اپليكيشن فروشگاه اينترنتي سوق پيدا كرده اند. ما در شركت نوپرداز آماده هستيم تا بهترين خدمات در اين زمينه را به شما ارائه دهيم تا نتيجه اي حرفه اي و رضايت بخش را براي شما داشته باشد.

ما تلاش داريد تا با استفاده از به روز ترين تكنيك هاي روز دنيا و بهره گيري از كادري متخصص در اين زمينه بهترين اپليكيشن فروشگاهي را براي شما ايجاد نماييم.

مستندات طراحي اپليكيشن موبايل

در هر پروژه اي استفاده از مستندات درست و اصولي يك امر ضروري محسوب مي شود و عدم توجه به آن مي تواند سبب ايجاد خسارات جبران ناپذيري گردد. در حقيقت اغلب پروژه هايي كه بر پايه مستندات دقيق تكميل مي شوند شانس بيشتري براي موفقيت در بازار خواهند داشت. در زمينه طراحي اپليكيشن موبايل نيز اين موضوع صادق است.

شما بايستي جزئيات كاملي از صفحات مختلف اپليكيشن، امكانات مورد نياز شما در آن، توضيحاتي مربوط به هر بخش اپليكيشن و دستگاه هايي كه قرار است در آن نمايش داده شود ارائه دهيد تا متخصصان ما بتوانند به بهترين شكل و بر اساس مستندات آن را پياده سازي نمايند. در صروتي كه در هنگام ساخت اپليكيشن موبايل به مستندات در تمام مراحل پياده سازي توجه شد امكان توسعه اپليكيشن در آينده بسيار ساده تر خواهد بود.

طراحي اپليكيشن نوپرداز؟

شركت نوپرداز قبل از انجام هر عملي ابتدا به مشاوره و آناليز نوع درخواست مشتري مي پردازد و پس از آن با ارائه مشاوره هاي رايگان بهترين راه كار را به مشتريان خود ارائه خواهد داد. سپس اقدام به طراحي رابط گرافيكي زيبا و كاربر پسند مي كند (كه در بالا درباره اهميت آن صبحت كرديم) و بعد به دست آمدن توافق در مرحله تاييد گرافيك اقدام به وارد كردن اطلاعات و پياده سازي و بهره برداري اپليكيشن و سپس پشتيباني مي نمايد. استفاده از ابزار هاي روز دنيا در زمينه طراحي اپليكيشن موبايل و بهره گيري از تيمي حرفه اي و متخصص رمز موفقيت شركت نوپرداز براي طراحي اپليكيشن ها مي باشد.

خدمات طراحي اپليكيشن موبايل در شركت نوپرداز به اين گونه مي باشد كه ابتدا به تحليل و بررسي جزئيات پروژه پرداخته مي شود. پس از آن طراحي گرافيكي اپليكيشن صورت مي گيرد و پس از تاييد طرح گرافيكي توسط مشتريان، اقدام به برنامه نويسي و پياده سازي پروژه با استفاده از حرفه اي ترين متد هاي طراحي روز دنيا مي شود. همچنين تراكنش هاي انجام شده در اپليكيشن ها و اطاعات مهم كاربران در بالاترين سطح امنيتي پردازش خواهند شد.

هزينه طراحي اپليكيشن موبايل

هزينه طراحي اپليكيشن در شركت نوپرداز بر اساس مستندات تهيه شده و جزئيات پروژه مورد نظر مشتري تعيين خواهد شد. معمولا هزينه اپليكيشن هايي كه با تكنولوژي هاي نويني مانند ري اكت و آيونيك طراحي مي شوند كمتر خواهد بود اما اپليكيشن هاي نيتيو علارقم وقت گير تر بودن و داشتن هزينه هاي بالاتر، در ارتباط با سخت افزار سيستم پر سرعت تر و دقيق تر هستند. ما در نوپرداز تلاش نموده ايم تا منصفانه ترين قيمت ها را بر اساس خواسته هاي مورد نياز مشتريان ارائه دهيم و همچنين با ارامه خدمات تا يك سال همواره پا به پاي شما در پياده سازي ايده مورد نظر تان هستيم.


برچسب: طراحي اپليكيشن،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۲ شهريور ۱۳۹۷ساعت: ۰۳:۵۱:۱۰ توسط:حسينيان موضوع:

برترين اپليكيشن هاي چت دنيا

گوشي هاي همراه براي برقراري ارتباط بين افراد ساخته شده­اند. تلفن هاي همراه پيشرفت بسياري داشته­اند و كاربردهاي مختلفي دارند. امروزه تقريبا با اين گوشي ها ميتوان اكثر كارها را انجام داد. از جمله كارهايي مانند خريد، عمليات هاي بانكي، گرفتن تاكسي و ... با اين حال تلفن هاي همراه همچنان ماهيت اصليشان را حفظ كرده اند و هنوز هم بيشتر براي برقراري ارتباط استفاده مي شوند. حال با پيشرفت تكنولوژي ارتباط از طريق تلفن هاي همراه چه تفاوتي كرده است؟ اين پيشرفت روي برنامه هاي ارتباطي چه تأثيري گذاشته است؟ با ما همراه باشيد تا در اين مقاله به معرفي بهترين اپليكيشن هاي چت در دنيا بپردازيم. و متوجه تأثير پيشرفت تكنولوژي و گوشي هاي هوشمند بر برنامه هاي ارتباطي و پيام رسان شويم.

واتساپ

واتساپ 

واتساپ يكي از محبوب ترين پيام رسان ها در سراسر دنياست. اين پيام رسان به قدري محبوب بود كه حدود چندصد ميليون كاربر داشت. و سپس توسط فيسبوك به مبلغ 19 ميليارد دلار خريداري شد. پس از خريداري واتساپ توسط فيسبوك امكانات مختلفي به اين اپليكيشن اضافه شد. از جمله اين امكانات ميتوان به تماس صوتي، استوري و حذف پيام هاي فرستاده شده اشاره كرد. همين امكانات باعث شد كه كاربران واتساپ مرز يك ميليارد نفر را رد كنند. البته طراحي ساده نرم افزار، امكان اشتراك عكس، ويديو، فايل، موقعيت مكاني و همچنين امنيت بالا در محبوب بودن واتساپ بي تأثير نيست. در حال حاضر استفاده از واتساپ رايگان است.

فيسبوك مسنجر

فيسبوك 

فيسبوك مسنجر نيز توسط شركت فيسبوك براي ارتباط آسان افراد در اين شبكه اجتماعي طراحي شده  است. فيسبوك نيز تعداد كاربران ميلياردي دارد به همين علت كاربراني كه از فيسبوك مسنجر استفاده مي كنند بسيار زياد هستند. اپليكيشن فيسبوك مسنجر امكان ارسال گيفت و استيكرهاي مختلف، تماس صوتي و تصويري را نيز دارد.

گوگل الو

گوگل الو 

الو يك اپليكيشن پيام رساني است كه به تازگي توسط شركت گوگل طراحي شده است. اين اپليكيشن علاوه بر امكانات پيشرفته ظاهر جذابي نيز دارد. تم ها و تصاوير پس زمينه مختلف، امكان تغيير سايز پيام ها و استيكرها، دستيار صوتي گوگل، پيش بيني كلماتي كه مي خواهيد بنويسيد از جمله امكانات متفاوت الو مي باشد. به علاوه كاركردهاي عادي مانند ارسال فايل، عكس، استيكر، ويديو و ... را نيز مانند ديگر پيام رسان ها دارا مي باشد. يك امكان جالب در اپليكيشن الو امكان چت و صحبت كردن با دستيار صوتي گوگل است دقيقا مانند كورتانا در ويندوز!!!

سيگنال

سيگنال 

اين اپليكيشن از امن ترين اپليكيشن ها در سراسر جهان است. رمزنگاري مطمئن اين اپليكيشن بسيار بالاست و ابتدا براي نظاميان و سياست مداران طراحي شده بود. اپليكيشن سيگنال نيز مانند ساير اپليكيشن ها از امكان ارسال پيام متني، عكس، ويديو و فايل هاي مختلف برخوردار است.

تلگرام

تلگرام 

اپليكيشن تلگرام در ليست برترين اپليكيشن هاي پيام رسان در جهان نيست. اما به اين علت كه اين اپليكيشن در ميان كاربران ايراني مورد توجه قرار گرفته است به معرفي و توضيح امكانات اين اپليكيشن مي پردازيم. اين اپليكيشن در حالي كه با ظاهري بسيار ساده طراحي شده است اما از امكانات بسيار بالايي برخوردار است. همچنين امنيت اپليكيشن تلگرام بسيار بالاست. استيكر هاي رايگان، امكان ساخت و اضافه كردن استيكر، تماس صوتي، پيام صوتي و تصويري، امكان ارسال انواع فايل با حجم هاي بالا، ساخت كانال و بات براي كارهاي مختلف، امكان حذف يا ويرايش پيام ها و ... از جمله امكانات اين اپليكيشن محبوب ايرانيان مي باشد.

وايبر

وايبر 

وايبر از اولين اپليكيشن هايي بود كه مورد توجه مردم كشورمان قرار گرفت. اما به علت سرعت پايين و به بازار آمدن اپليكيشن هاي پرسرعت تري مانند تلگرام از محبوبيت اين پيام رسان در ايران كم شد. اما اين بدان معنا نيست كه وايبر محبوبيت خود را در سطح جهان از دست داده است. هنوز هم اپليكيشن وايبر كاربران بسياري دارد. طراحي ظاهري بسيار زيبا، امكان ارسال استيكرهاي مختلف، عكس، ويديو، امكان برقراي تماس صوتي و تصويري و ... سبب محبوبيت وايبر شده است.

اسنپ چت

اسنپ چت 

اسنپ چت از جمله اپليكيشن هاي پيام رساني است كه به تازگي در بين اقشار مختلف محبوبيت فراواني يافته است. علاوه بر امكاناتي چون ساير نرم افزارهاي پيام رسان، فيلترهاي مختلف و بسيار زيبا براي عكس و تماس هاي ويديوي و همچنين امكان ارسال فايل به صورت مدت دار وجود دارد. يعني پس از مدتي فايل هاي ارسالي به طور خودكار پاك مي شوند.

برترين اپليكيشن هاي چت دنيا


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۱ شهريور ۱۳۹۷ساعت: ۱۲:۵۵:۵۲ توسط:حسينيان موضوع:

سئو چيست؟ - سئو - بهينه سازي سايت

سئو برگرفته از عبارت Search Engine Optimization است كه كلمات معادلي چون SEO يا بهينه سازي موتور جستجو دارد كه همگي آنها به يك معني مي باشند و مي توان آن را بصورت زير تعريف نمود:

سئو (بهينه‌سازي موتور جستجو) به معناي فريب و يا دستكاري موتور‌هاي جستجو با روش‌هاي غير اخلاقي نيست. آن‌ها براي كمك كردن به بهبود رويت و ارتباط وب سايت‌ها در نتايج جستجوي طبيعي با هدف رسيدن به رتبه‌بندي بالا، ايجاد شده‌اند.

سئو را مي‌توان مجموعه‌اي از روش‌ها براي تغيير استراتژيك وب سايت‌ها دانست. اين فرآيند به بيان مهمترين عوامل مرتبط صفحه و افزايش اهميت آن در صفحه نتايج جستجو، مي‌پردازد.

سئو فرآيند ساده‌اي نيست كه به راحتي پياده‌سازي شود زيرا نيازمند دانش زياد، علم پيش زمينه‌اي و صبر است. موتور‌هاي جستجو با تغيير مداوم الگوريتم‌هاي رتبه‌بندي خود غير قابل پيش‌بيني هستند؛ بنابراين وظيفه مهندسين سئو بروز نگه داشتن اطلاعات خود در اين زمينه است.

سئو سايت يا بهينه سازي سايت يكي از فعاليت هايي است كه توسط سئوكار انجام مي شود.

الگوريتم رتبه‌بندي گوگل داراي بيش از 200 معيار جهت رتبه‌بندي يك سايت است. از اين رو مهندسين سئو مي‌بايست مهم‌ترين اين معيار‌ها را جهت پياده‌سازي موفق سئو بدانند.

سئو چيست

اوايل شروع سئو

در اوايل سال 1990 اولين موتور‌هاي جستجو كار خود را آغاز كردند؛ بعضي از محبوب‌ترين آن‌ها Infoseek،Alta Vista و Yahoo بودند.در آن زمان مردم موتورهاي جستجو را به ديد يك ليست فهرست شده نگاه مي‌كردند كه همانند صفحه زرد، سئو اوليه بر اساس حروف الفبا انجام مي‌شد. در اين ليست صفحاتي همچون AAA در بالاي اين ليست وجود داشتند.

با رشد مداوم اينترنت موتورهاي جستجوي جديد‌تري ظاهر مي‌شدند كه از الگوريتم‌هاي رتبه‌بندي پيچيده‌تري استفاده مي‌كردند. اين الگوريتم‌ها با معيار تراكم كلمه كليدي ( تعداد دفعاتي كه يك كلمه كليدي يا يك عبارت در يك صفحه استفاده شده تقسيم بر تعداد كل كلمات صفحه) و برچسب‌هاي شبيه key-words براي فهم محتويات وب سايت‌ها استفاده مي‌كردند. به دنبال اين رشد سئوبراي بيشتر ديده شدن سايت‌ها فعاليت خود را شروع كرد. با توسعه رتبه‌بندي صفحات توسط موتور‌هاي جستجو، مهندسين سئو به دنبال پيدا كردن راه‌هايي جهت تاثيرپذيري در رتبه بندي اين موتورها چه با استفاده از روش‌هاياخلاقي و چه غير اخلاقي روي آوردند.

يك مقاله كه توسط نيويورك تايمز در نوامبر سال 1996 چاپ شد راجع به توسعه‌دهندگان وب صحبت كرد كه براي قرار گرفتن در بالاي صفحه نتايج جستجو از روش‌هاي غير اخلاقي سئو استفاده مي‌كردند. اين مقاله توضيح مي‌دهد كه چگونه توسعه‌دهندگان وب به راحتي يك سايت را به همراه كلمات كليدي ويژه كه معمولا در پشت گرافيك سايت پنهان شده است، بارگذاري مي‌كنند كه در نتيجه موتورهاي جستجو اين كلمات كليدي را شمارش كرده و رتبه بندي سايت را افزايش مي‌دهند.

همان طور كه گفته شد بدست آوردن رتبه‌بندي بالا براي كلمات كليدي خاص در اوايل كار خيلي راحتي نسبت به امروز بوده است. با بكار گيري روش‌هاي غير اخلاقي در آن زمان قرار گرفتن در بالاي ليست نتايج جستجو تضمين شده بود. امروزه الگوريتم‌هاي موتورهاي جستجو پيچيده‌تر شده‌اند و خيلي سخت است كه مهندسين بهينه‌سازي بتوانند موتورهاي جستجو را دستكاري كنند، البته اين بازي موش و گربه بين مهندسين سئو و موتورهاي جستجو امروزه نيز وجود دارد و ادامه پيدا خواهد كرد.

اهداف سئو چيست ؟

هدف سئو كمك به وب سايت‌ها در بدست آوردن محل بالا در نتايج جستجوي طبيعي و افزايش ارتباط بين صفحات و كلمات كليدي وارد شده توسط كاربران است. نمايش دادن بيشترين صفحات مرتبط با پرس‌و‌جوي جستجوي وارد شده داراي مزاياي زيادي هم براي كاربر و هم براي موتور جستجو است كه در آن كاربر بيشترين نتايج مرتبط جستجو شده را پيدا مي‌كند و موتور جستجو قابل اعتماد مي‌شود چرا كه الگوريتم آن بيشترين صفحات مرتبط را نشان مي‌دهد.

بعد از اينكه سئوبراي بهبود رتبه‌بندي سايت‌ها در نتايج جستجوي طبيعي كار خود را شروع كرد، اين فرآيند نيازمند دانش و زمان براي پياده‌سازي روش‌هاي خود شد. زمان، بزرگ‌ترين سرمايه‌گذاري اوليه براي بهينه شدن سايت و يا يك صفحه است.

بسته به اينكه چگونه كلمات كليدي رقابتي در بهينه سازي مورد استفاده قرار مي‌گيرند، سئو هفته‌ها يا ماه‌ها طول مي‌كشد تا به نتيجه برسد. اگر چه ممكن است نتايج بهينه‌سازي جستجو به سرعت ديده نشود ولي در دراز مدت مزاياي سئو باعث افزايش رتبه‌بندي سايت و افزايش بازديدكنندگان است. براي وب سايت‌ها خيلي مهم است كه در صفحه اول نتايج جستجو گوگل به خصوص جزو سه تا نتيجه طبيعي اول كه 58.4 درصد كليك‌ها را شامل مي‌شود، قرار گيرند.

اين جاي تعجب نيست كه وب سايت‌ها با محصولات و خدماتي كه بفروش مي‌رسانند بر سر رسيدن به رتبه يك نتايج جستجو رقابت كنند. به عنوان مثال كلمه كليدي رقابتي "بيمه خودكار" 1.5 ميليون جستجوي گوگل را در ماه به خود اختصاص مي‌دهد، اين بدين معني است كه 3 جايگاه اول 58.4 درصد بازديدكنندگان و خود جايگاه اول 36.4 درصد بازديدكنندگان را به خود اختصاص مي‌دهد. اين مسئله براي خيلي از سايت‌ها سودمند است كه در بالاي نتايج جستجو قرار گيرند به خصوص آنهايي كه با افزايش ترافيك سايت به تعداد مشتريانشان اضافه مي‌شود.
يك مطالعه ديگر نشان مي‌دهد جستجو كنندگان خيلي دوست دارند روي پيوندهاي طبيعي نتايج جستجو كليك كنند؛ اين مطالعه مشخص مي‌كند 72.3 درصد كاربران گوگل روي پيوندهاي طبيعي نتايج جستجو كليك مي‌كنند و تنها 27.3 درصد كاربران روي پيوندهاي ليستهاي پرداخت شده كليك مي‌كنند. اين يكي ديگر از دلايلي است كه شركت‌ها تاثير سئو را دانسته و حاضر هستند براي آن زمان و هزينه صرف كنند.

بطور كلي اهداف سئو را مي توان بصورت زير خلاصه نمود:

 • در بازديد وب سايت تاثير بسزايي دارد.
 • باعث ايجاد برند مي شود.
 • باعث افزايش ترافيك سايت خواهد شد.
 • باعث شده وب سايت در صفحه نتايج موتور جستجو از رتبه بهتري برخوردار شد.
 • باعث افزايش فروش محصولات خواهد شد.
 • بهترين ابزار براي تبليغات است.

بهينه سازي موتور جستجو چيست

سئو درون صفحه چيست ؟ (On Page SEO)

سئو درون صفحه به كنترل مستقيم كدها و يا محتويات وب سايت شما اعم از متن، تصوير، پيوند و ... مرتبط مي‌شود؛ به طور كلي هر چيزي كه در سايت خود بارگذاري مي‌كنيد مربوط به SEO On Page مي‌شود. اين روش پايه تمام تلاش‌هاي بهينه‌سازي است زيرا جايي است كه شما بيشترين كنترل را روي آن داريد. هر گونه تغييري را كه شما در محتويات سايت خود ايجاد مي‌نماييد در نتايج جستجو تاثير گذار خواهد بود بنابراين خيلي مهم است كه روش SEO On Page بدرستي قبل از روش SEO Off Page انجام شود.

سئو بيرون صفحه چيست ؟ (Off Page SEO)

بر خلاف روش SEO On Page كه توسعه وب سايت با كنترل مستقيم بالايي انجام مي‌شد، روش بهينه سازي بيرون صفحه شامل تمام ارتقاهايي است كه در خارج از وب سايت شما انجام مي‌شود؛ اين شامل تمام چيزهايي است كه مي‌تواند در بدست آوردن رتبه‌بندي بالاي سايت شما كمك كند. SEO Off Page در درجه اول در بدست آوردن پيوند دهندگان (پيوندهايي كه از سايت‌هاي ديگر به سايت شما اشاره مي‌كنند) متمركز مي‌شود سپس با استفاده از روش‌هايي كه در خارج از وب سايت انجام مي‌شود به بهينه‌سازي موتور جستجو مي‌پردازد.

SEO Off Page يك فرآيند نامحدود است كه توسط مهندسين سئو در جهت بدست آوردن پيوند دهندگان، اداره مي‌شود.

سئو كلاه - سفيد چيست ؟ (White Hat)

در اصطلاحات فني اين حوزه، سئو كلاه – سفيد به مجموعه تكنيك‌ها، روش‌ها و استراتژي‌هاي كه از قوانين و راهنمايي‌هاي موتورهاي جستجو تبعيت مي‌كنند، اشاره دارد. كه اين به معني فريب يا دستكاري موتور‌هاي جستجو و يا كاربران به هيچ وجه نيست. اين همچنين به سئو اخلاقي نيز ياد مي‌شود زيرا دليل آن اين است كه يا اجراي بلند مدت داشته و يا از دستورالعمل‌ها و سياست‌هاي صحيح جهت بدست آوردن رتبه‌هاي بالا در نتايج موتور‌هاي جستجو استفاده مي‌كند.

سئو كلاه - سياه چيست ؟ (Black Hat)

به عبارتي ديگر اصطلاح سئو كلاه – سياه اشاره به مجموعه‌اي از دستورات دارد كه به منظور فريب، بازي و دستكاري الگوريتم‌هاي موتورهاي جستجو با هدف بدست آوردن رتبه‌بندي بالا، بكار مي‌رود. اين مهم است كه بدانيد اين‌ روش‌ها غير اخلاقي بوده و توسط هيچ موتور جستجويي تاييد نمي‌شود و بكارگيري اين روش‌ها خطر خارج شدن از فهرست پايگاه داده را براي هميشه در بر دارد.

انجام تاكتيك‌هاي سئو كلاه – سياه ممكن است كه باعث افزايش رشد ناگهاني در نتايج جستجو شود ولي مي‌تواند منجر به پرداخت جريمه و يا حذف كامل از فهرست پايگاه داده موتور جستجو شود.

مقالات در زمينه بهينه سازي موتور جستجو

در زير به برخي از مقالات در زمينه بهينه سازي موتور جستجو اشاره شده است:

پژوهشي در استراتژي هاي بهينه سازي موتور جستجو براي توسعه وب سايت هاي بزرگ

در اين پژوهش محقق معتقد است كه هنگامي كه پياده سازي وب سايت به پايان مي رسد مشكلي كه خيلي از شركت ها با آن مواجه هستند اين مسئله است كه نمي دانند كه چگونه وب سايت خود را در اينترنت معرفي نمايد كه بهترين روش براي معرفي وب سايت بهنيه سازي موتور جستجو است. در اين تحقيق بر اساس 77 معياري كه از منابع مختلف و موتورهاي جستجو بررسي نموده است استراتژهاي بهينه سازي براي توسعه وب سايت را بصورت زير معرفي مي نمايد:

 • بهبود ساختار سايت
 • استراتژي كلمات كليدي
 • استراتژي URL
 • بهينه سازي كد
 • پردازش كردن متن
 • بهينه سازي لينك هاي ورودي
 • استراتژي نام دامنه و هاست

آناليز تكنيك هاي بهينه سازي موتور جستجو

اين پژوهش استراتژي بهينه سازي شركت هاي گوگل و مايكروسافت را بررسي و توضيح داده است و موردي كه جهت مطالعه و آناليز قرار داده است، استراتژي هاي مربوط به شركت مايكروسافت است. مهمترين معيارها براي بهينه سازي موتور جستجو از نظر محقق عبارتند از:

 • اضافه كردن Allow يا DisAllow به نقشه سايت
 • اضافه كردن URL به نقشه سايت
 • اضافه كردن نقشه سايت به robots.txt
 • استفاده از ابزارهاي آناليز جهت crawl

بهينه سازي موتور جستجو جهت افزايش بهبود رويت وب سايت

در اين تحقيق محققين عواملي كه در افزايش رتبه سايت تاثير دارند را به 3 سه بخش تقسيم بندي مي كنند:

 • شركت هاي دارنده موتور جستجو: جستجوكنندگان در صفحات موتورهاي جستجو يك پرس و جو را اجرا مي كنند سپس نتيجه آن در صفحه نتايج موتور جستجو نمايش داده مي شود.
 • وب مسترها و شركت هاي بهينه سازي موتور جستجو: شركت هايي كه با استفاده از يكسري ابزار و مهارت ها تلاش مي كنند رتبه وب سايت ها را در صفحه نتايج موتور جستجو افزايش دهند
 • جستجو كنندگان در موتورهاي جستجو: افرادي هستند كه در موتورهاي جستجو بدنبال يافتن اطلاعات مورد نظرشان هستند.

محققين معتقد هستند افرادي كه فعاليت بهينه سازي را انجام مي دهند مي بايست از آخرين تغييرات الگوريتم ها ي موتورهاي جستجو مطلع باشند و عواملي كه باعث مي شود ترافيك سايت افزايش پيدا نمايد را بخوبي بشناسند و همچنين از كلماتي كه كاربران نهايي بدنبال آن مي گردند نيز آگاهي داشته باشند و بعبارتي ديگر مي بايست اطلاعات خود را در سه دسته بندي بالا هميشه بروز نگه دارند.

بهينه سازي موتور جستجو: مفاهيم آناليز فني

در اين تحقيق بر اساس يكسري مقالات، مطالعات و راهنمايي ها برخي از مفاهيم بهينه سازي موتور جستجو آورده شده است. محقيق معتقد هستند بهينه سازي موتور جستجو فرآيندي است كه هيچ وقت تمام نمي شود و تكنيك هاي زيادي براي بهتر كردن رتبه سايت وجود دارد ولي پياده سازي همه آنها مشكل است. :

تكنيك هايي كه در اين تحقيق براي بهينه سازي عنوان شده است عبارتند از:

 • افزايش لينك هاي خارجي
 • تغيير اسم فايل ها
 • لينك يك طرفه
 • كلمات كليدي
 • استفاده از Meta Tag
 • استفاده صحيح از عنوان
 • استفاده از robots.txt
 • بهينه سازي محتوا

برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۷ شهريور ۱۳۹۷ساعت: ۰۸:۴۵:۱۸ توسط:حسينيان موضوع:

طراحي سايت استان قم

طراحي سايت با استفاده از تكنولوژي روز دنيا در استان قم توسط شركت نوپرداز انجام مي گيرد. جهت سفارش با ما در تماس باشيد. شايد در سال هاي گذشته به اندازه الان مبحث طراحي سايت در استان قم از اهميت زيادي برخوردار نبود اما در سال هاي اخير با رشد و پيشرفت تكنولوژي در كشور شاهد ظهور كسب و كار هاي اينترنتي و رونق گرفتن فعاليت هاي اينترنتي و طراحي سايت بوده ايم. در ادامه به معرفي استان قم و طراحي سايت در اين استان پرداخته ايم.

طراحي سايت ريسپانسيو يا واكنش گرا با استفاده از برترين فريم ورك هاي روز دنيا و قابليت نمايش وب سايت در تمامي دستگاه ها و تلفن هاي همراه.

معرفي استان قم

قم از جمله بزرگ ترين استان هاي موجود در قسمت مركزي كشور ايران مي باشد كه در فاصله 125 كيلومتري از پايتخت ايران (شهر تهران) واقع گرديده است. در نزديكي استان قم رودخانه قمرود قرار دارد و شهر قم مركز استان قم مي باشد. به شهر قم لقب هاي زيادي داده شده است اما اغلب از اين شهر به عنوان پايتخت مذهبي ايران ياد مي شود. بيشتر افراد ساكن در استان قم مسلمان و شيعه دوازده امامي هستند. در ابتدا زرتشتيان در قم سكونت داشتند كه ممجان ناميده مي شد. 

استان قم به جهت اين كه در آن آب زيادي جمع مي شده و هيچ منفذ و رهگذري نبوده و گياهان فراوان مي روييده است، قم ناميده اند. مردم شهر قم به مهمان نواز بودن معروف هستند و از اين رو همواره افراد زيادي از سرتاسر نقاط مختلف جهان به سمت اين شهر مي آيند. كسب و كار هاي اينترنتي و طراحي سايت و فروشگاه هاي اينترنتي در استان قم طي چند سال گذشته پيشرفت چشم گيري داشته كه سبب ايجاد مشاغل زيادي براي مردم اين استان شده است.

وضعيت اقتصادي استان قم

از جمله با اهميت ترين عوامل در اقتصاد قم وجود حرم حضرت معصومه (س) است كه زائران زيادي را از سراسر نقاط دنيا به سمت شهر قم مي آورد و سبب بهبود رونق كسب و كار بسياري از كسبه آن شهر نيز گرديده است. روستاهاي اطراف قم نيز به جهت وضعيت آب و هواي مناسبي كه دارند محل پرورش انواع درختان ميوه از جمله گيلاس، انجير، گردو، چغندر و گندم مي باشند. همچنين شهر قم يكي از مهم ترين مسير هاي حمل و نقلي كشور است كه شهر هاي جنوبي كشور را به تهران متصل مي نمايد و از اين رو به مسير رفت و آمد بسياري از وسايل نقليه مختلف مي باشد.

امروزه گلايه بسياري از صاحبان كسب و كار ها اين است كه بازار رونق قديم را ندارد و نمي توان مثل قديم جذب مشتري داشت، در جواب اين حرف بايستي به فروشگاه هاي اينترنتي نگاه كرد كه گردش هاي مالي بسيار بالايي در روز دارند و درآمد خوبي كسب كرده اند. مبحث سئو وب سايت از مهم ترين عواملي است كه امروزه تاثير زيادي بر انواع مختلف كسب و كار ها گذاشته است و به عنوان يك نوع سرمايه گذاري مناسب در دنياي اينترنت مطرح گرديده است.

طراحي وب سايت

طراحي وب سايت به مهارت هايي كه جهت تشكليل و راه اندازي صفحات يك وب سايت مورد استفاده قرار مي گيرند، گفته مي شود. وقتي كه اين تكنولوژي آغاز به كار نمود طراحان و برنامه نويسان تنها مي توانستند از زبان نشانه گذاري html براي ساخت صفحات وب سايت استفاده كنند، اما با گذشت زمان اين تكنولوژي پيشرفت زيادي داشت و استفاده از ابزار هاي پيشرفته تر سبب شد تا بتوان از وب سايت هاي با انعطاف بيشتري استفاده نمود. همچنين با اضافه شدن زبان هاي جديد برنامه نويسي براي طراحي صفحات وب سايت اين امكان ايجاد شده است كه افراد متناسب با نياز خود بتوانند از زبان هاي مختلفي مانند PHP و ASP براي طراحي صفحات سايت استفاده كنند.

استفاده از ابزار هاي آماده طراحي سايت هم روش ديگري است كه بسياري از افراد به دليل آسان تر بودن راه اندازي آن و هزينه كمتر به سراغ آن ها مي روند اما بايد به اين نكته توجه داشته باشند كه اين مدل ابزار هاي طراحي سايت داراي امكانات محدود هستند كه ممكن است براي آن ها مشكل ايجاد نمايد و توصيه ما اين است كه اگر قصد فعاليت جدي در زمينه اينترنت و فضاي مجازي داريد، به سمت طراحي وب سايت هاي اختصاصي براي كسب و كار خود برويد.

اهميت طراحي سايت استان قم

با توجه به وجود جنبه هاي توريستي مختلف در شهر قم، استفاده از نرم افزار هاي فروشگاه اينترنتي و طراحي وب سايت هاي اينترنتي از جمله ملزوماتي مي باشند كه مي توانند به صاحبان كسب و كار هاي مختلف براي گسترش تبليغات خود كمك نمايد. بسياري از زائران قبل از مسافرت كردن به شهر قم قصد دارند از مراكز خريد يا مراكز توريستي شهر قم اطلاعاتي پيدا كنند يا قصد رزرو و تهيه هتل يا مكاني براي سكونت خود را دارند كه با استفاده از يك وب سايت مناسب مي توان به آن ها در اين زمينه كمك نموده است. بسياري از صاحبان كسب و كار هاي اينترنتي در استان قم با بهره بردن از وب سايت هاي تجاري توانسته اند محدوده كسب و كار خود را گسترده تر نمايند. هتل ها، مراكز اقامتي، مراكز آموزشي، مراكز توريستي و گردشگري و مراكز فروش از جمله مهم ترين مراكزي هستند كه مي توانند براي افزايش مشتريان خود از يك وب سايت اختصاصي بهره گيرند.

عوامل موفقيت در طراحي سايت

مي توان گفت مهم ترين عامل موفقيت در طراحي سايت در هر زمينه اي، هدفي است كه بخاطر آن وب سايت ايجاد شده است. امروزه شاهد اين هستيم كه وب سايت هاي فراواني بدون داشتن هدف خاصي شروع به فعاليت مي كنند و پس از گذشت مدتي شروع به ايجاد دسته هاي مختلف و نامربوط مي كنند. در واقع اين كار نه تنها امتياز منفي براي اين مدل وب سايت ها توسط موتور هاي جستجو به دنبال خواهد داشت بلكه سبب گمراهي موتور هاي جستجو از هدف و موضوع وب سايت شما مي گردد، كه اين موضوع سبب آسيب رسيدن به وب سايت شما خواهد شد.

يكي ديگر از عوامل مهم موفقيت وب سايت شما در دنياي اينترنت ايجاد منو هاي مناسب و ناوبري آسان است. كاربر وقتي به وب سايت شما رجوع مي كند دوست دارد كه بتواند به راحتي در آن پيمايش كند و در سريع ترين زمان ممكن به نتايج مورد نياز خود دست پيدا كند در غير اين صورت اگر وب سايت شما اين قابليت را نداشته باشد سبب كاربر گريزي و ضعف در وب سايت شما خواهد شد. امروزه با توجه به هزينه هاي بالاي تبليغات در وب سايت هاي مختلف و تبليغات مقطعي در گوگل، بهترين و منطقي ترين روشي كه مي توانيد به واسطه آن به تبليغات دائمي براي محصولات خود دست بيابيد، توجه به مبحث سئو و بهينه سازي مي باشد.

عامل ديگري كه نقش كليدي در طراحي وب سايت شما خواهد داشت زيبايي گرافيكي و طراحي ظاهري سايت شما خواهد بود كه سبب توجه بيشتر كاربران و بازديد كنندگان وب سايت شما مي گردد. در اين مورد سعي كنيد از متخصصان مختلف در زمينه هاي گرافيكي و ظاهري سايت كمك بگيريد.

شركت طراحي سايت در استان قم

امروزه شركت هاي مختلفي در استان قم مشغول فعاليت مي باشند كه خدمات طراحي سايت را به همشهريان خود ارائه مي دهند. توصيه مي شود افرادي كه قصد دارند كسب و كار اينترنتي خود را به صورت منطقي و درست پيش ببرند به شركت هاي حرفه اي و با تجربه در زمينه طراحي وب سايت مراجعه نمايند و پس از كسب نمودن مشاوره هاي ضروري از متخصصان اين شركت ها نسبت به سفارش وب سايت مد نظر خود اقدام نمايند. توجه به خواسته هاي مشتريان و كسب رضايت آنان از جمله با اهميت ترين عوامل موفقيت شركت هاي طراحي سايت قم مي باشد. مشتريان نيز بايد به اين نكته توجه كنند كه ظاهر سايت از اهميت بلايي برخوردار است و يك وب سايت مناسب فقط منوط به داشتن امكانات مختلف نيست بلكه اين امكانات بايد به گونه اي در صفحات وب سايت در دسترس بازديد كنندگان قرار بگيرند كه آن ها را دچار سردرگمي نگردند.

شركت طراحي سايت نوپرداز با بهره بردن از كادري مجرب و حرفه اي آماده  ارائه خدمات ويژه و تخصصي در زمينه هاي طراحي وب سايت ، طراحي فروشگاه هاي اينترنتي، طراحي اپليكيشن هاي موبايلي و سئو و بهينه سازي وب سايت توسط موتور هاي جستجو آماده ارائه خدمات به مشتريان عزيز در استان قم مي باشد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۷ شهريور ۱۳۹۷ساعت: ۰۸:۴۴:۰۹ توسط:حسينيان موضوع:

توسعه وب سايت شركتي

توسعه وب سايت شركتي حرفه اي بر اساس جديدترين تكنولوژي هاي روز دنيا انجام مي گردد.

در سايت نوپرداز درباره ي طراحي سايت و نكات مهم در طراحي وب سايت مقالات بسياري را منتشر كرديم. حال مي خواهيم بدانيم توسعه وب سايت شركتي يعني چه؟ توسعه وب سايت چه تفاوتي با طراحي سايت دارد؟ و اينكه چرا توسعه سايت به خصوص توسعه وب سايت شركتي (web development) از اهميت بالايي برخوردار است؟ پس اگر به اين قبيل موضوعات علاقه دارد لطفا در ادامه مقاله با نوپرداز همراه باشيد.

فرآيند ساخت يك سايت

در مقوله ساخت يك سايت فاكتورهاي بسياري وجود دارد تا باعث شود سايت شما در زمره بهترين سايت ها قرار بگيرد و بازديدكنندگان بسياري داشته باشد. براي شما اين فاكتورها را توضيح مي­دهيم تا آشنايي سطحي نسبت به فرآيند ساخت يك سايت به دست آوريد.

 • طراحي ظاهر سايت، رنگ هاي استفاده شده، تصاوير، صفحات، منوها و ... كه از اهميت بالايي برخوردار است.
 • مقالات و مطالب سايت، يا اگر سايت فروشگاهي بود معرفي محصولات همگي جزء محتواي سايت حساب مي­شوند و در سئو سايت مهمترين نقش را دارند.
 • عملكرد سايت كه نسبت به كدنويسي و زيرساخت هاي سايت مي­تواند خوب يا بد باشد. به زبان ساده تر استفاده از زبان هاي كدنويسي و بهترين نحوه ي نوشتن كدها براي كيفيت سايت
 • مفيد بودن سايت، سزعت بارگذاري، بازديد بالا از سايت و در كل كاربردي بودن و تعامل آسان با سايت براي كاربران اينترنتي

توسعه سايت شركتي به چه معناست؟

با توجه به مطالب گفته شده قصد داريم بيان كنيم توسعه سايت شركتي چه تفاوتي با طراحي سايت شركتي دارد. اولين نكته مهم اين است كه يك فرد نمي­تواند تمامي مراحل ساخت سايت را به تنهايي انجام دهد يا اينكه افراد كمي هستند كه چنين توانايي دارند. براي طراحي ظاهر سايت بايد از يك گرافيست كار كمك گرفت. براي توليد محتوا و سئو سايت نياز به يك سئوكار حرفه اي است. و براي قسمت نوشتن كد سايت نياز به يك برنامه نويس حرفه اي احساس خواهد شد.

توسعه سايت شركتي

منظور از توسعه سايت (web development) طراحي ظاهر و قالب سايت و همچنين نوشتن كدهاي سايت توسط برنامه نويس مي باشد. قطعا طراحي يك وب سايت خوب سخت است و بايد توجه بسياري در انتخاب يك شركت طراحي سايت مناسب كرد.

در حالي كه توليد محتوا، سئو وب سايت شركتي و بررسي سرعت بارگذاري سايت، تعامل كاربران با سايت و ... برعهده توسعه دهنده وب سايت است. پس متوجه مي­شويم كه توسعه وب سايت شركتي نيز از اهميت بالايي برخوردار است.

اهميت توسعه وب سايت شركتي

نكته مهمي كه بايد بيان شود همكاري طراحان سايت و توسعه دهندگان سايت است. با تعامل و همكاري اين دو گروه بهترين نتايج حاصل خواهد شد. اصولا شركت­هايي كه در زمينه ساخت سايت فعاليت دارند متخصصاني از هر دو گروه دارند تا بتوانند بهترين خدمات را ارائه دهند.

پس براي داشتن يك سايت موفق علاوه بر اينكه به بخش طراحي سايت يك شركت بايد توجه كنيد بايد به بخش توسعه دهنده سايت ها نيز توجه داشته باشيد تا بتوانيد يك سايت حرفه­اي در اختيار داشته باشيد.

با توسعه وب سايت شركتي خود به طور حرفه­اي علاوه بر اينكه به صفحات اول گوگل ارتقاء پيدا مي كنيد، به راحتي مي­توانيد نظر كاربران خود را جلب كرده و يك تجربه لذت بخش در استفاده از سايت خود و خدماتي كه ارائه مي دهيد در خاطر مشتريان باقي بگذاريد.

منبع: توسعه وب نوپرداز


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۷ شهريور ۱۳۹۷ساعت: ۰۸:۴۲:۱۰ توسط:حسينيان موضوع: